2017/11/08-12 Karnival Adhikarya Nusantara @ Graha M.Siliwangi, Bandung