2018/03/07-11 Jabar Batik Bordir 2nd @ Graha M.Siliwangi, Bdg