2018/11/07-09 Hari Pangan Sedunia XXXVIII 2018 , Bale Rame Sabilulungan, Kab Bandung (DISPANGTAN Bandung)