2018/11/30 Rakon PKK Jabar 2018 @ Jl Soekarno Hatta 468, Bdg (PKK JABAR)